Hướng dẫn kích hoạt thành viên chính thức

Go Back   Diễn Đàn Sinh Viên Quy Nhơn > Học tập > Tài liệu > Kinh tế - Quản lý

Reply
 
Thread Tools Display Modes
  #1  
Old 04-12-2015, 04:37 PM
CUCU123 CUCU123 is offline
Sinh viên mới
 
Join Date: Dec 2015
Posts: 1
Default Bí quyết hạch toán kế toán

Hạch toán tai khoản 521: Chiết khấu thương mại

TÀI KHOẢN 521: CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

bí quyết hạch toán kế toán.

Tài khoản này dùng để phản ánh khoản chiết khấu thương mại mà công ty đã giảm trừ, hoặc đã thanh toán cho người mua hàng do việc các bạn hàng đã sắm hàng (Sản phẩm, hàng hoá), dịch vụ với khối lượng to và theo thoả thuận bên bán sẽ dành cho bên mua một khoản chiết khấu thương mại (Đã ghi trên hợp đồng kinh tế mua bán hoặc những cam kết sắm, bán hàng).

HẠCH TOÁN TÀI KHOẢN NÀY nên TÔN TRỌNG 1 SỐ QUY ĐỊNH SAU

một. Tài khoản này chỉ phản ánh khoản chiết khấu thương mại khách hàng được hưởng đã thực hiện trong kỳ theo đúng chính sách chiết khấu thương mại của công ty đã quy định. Chiết khấu thương mại là khoản công ty bán giảm giá niêm yết cho quý khách sắm hàng mang khối lượng to.

2. giả dụ người mua hàng rộng rãi lần mới đạt được lượng hàng sắm được hưởng chiết khấu thì khoản chiết khấu thương mại này được ghi giảm trừ vào giá bán trên “Hoá đơn GTGT” hoặc “Hoá đơn bán hàng” lần cuối cùng. nếu người dùng ko tiếp tục sắm hàng, hoặc lúc số chiết khấu thương mại người dùng được hưởng to hơn số tiền bán hàng được ghi trên hoá đơn lần cuối cộng thì cần chi tiền chiết khấu thương mại cho người mua. Khoản chiết khấu thương mại trong các trường hợp này được hạch toán vào Tài khoản 521.

3. ví như người mua hàng có khối lượng to được hưởng chiết khấu thương mại, giá bán phản ánh trên hoá đơn là giá đã giảm giá (đã trừ chiết khấu thương mại) thì khoản chiết khấu thương mại này ko được hạch toán vào TK 521. Doanh thu bán hàng phản ánh theo giá đã trừ chiết khấu thương mại.

4. buộc phải theo dõi yếu tố chiết khấu thương mại đã thực hiện cho từng khách hàng và từng mẫu hàng bán, như: bán hàng (sản phẩm, hàng hoá), cung ứng dịch vụ.

5. Trong kỳ, chiết khấu thương mại phát sinh thực tế được phản ánh vào bên Nợ Tài khoản 521 - “Chiết khấu thương mại”. Cuối kỳ, khoản chiết khấu thương mại được kết chuyển đa số sang Tài khoản 511 - “Doanh thu
bán hàng và sản xuất dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của khối lượng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ thực tế thực hiện trong kỳ báo cáo.

KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG PHẢN ÁNH CỦA

TÀI KHOẢN 521 - CHIẾT KHẤU THƯƠNG MẠI

Bên Nợ:

Số chiết khấu thương mại đã chấp nhận thanh toán cho các bạn.

Bên Có:

Cuối kỳ kế toán, kết chuyển tất cả số chiết khấu thương mại sang Tài khoản 511 “Doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ” để xác định doanh thu thuần của kỳ báo cáo.

Tài khoản 521 - Chiết khấu thương mại, không có số dư cuối kỳ.

phương pháp HẠCH TOÁN KẾ TOÁN

1 SỐ NGHIỆP VỤ KINH TẾ CHỦ YẾU

một. Phản ánh số chiết khấu thương mại thực tế phát sinh trong kỳ, ghi:

Nợ TK 521 - Chiết khấu thương mại

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT được khấu trừ (33311) (Nếu có)

sở hữu những TK 111, 112, 131,. . .

2. Cuối kỳ, kết chuyển số chiết khấu thương mại đã chấp thuận cho người dùng phát sinh trong kỳ sang tài khoản doanh thu bán hàng và phân phối dịch vụ, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và chế tạo dịch vụ

với TK 521 - Chiết khấu thương mại.
Reply With Quote
  #2  
Old 05-12-2015, 09:03 PM
TNGH's Avatar
TNGH TNGH is offline
Sinh viên năm I
 
Join Date: Jul 2015
Location: Recycle Bin
Posts: 33
Send a message via Yahoo to TNGH Send a message via Skype™ to TNGH
Default

Cảm ơn bạn đã chia sẻ, hồi trước học tới phần này mình lỏng cả não, suốt ngày cứ 521, 511...
Reply With Quote
Reply

Thread Tools
Display Modes

Posting Rules
You may not post new threads
You may not post replies
You may not post attachments
You may not edit your posts

BB code is On
Smilies are On
[IMG] code is On
HTML code is Off

Forum Jump


All times are GMT +7. The time now is 09:10 PM.


Powered by vBulletin® Version 0.02
Copyright ©2007 - 2018, SVQN Forums.